Diefstal- en schadeverzekering

Stadsfiets Vivid tot 120 km
leaf Ecocheques aanvaard

Kies voor een diefstal- en schadeverzekering en ga steeds gerust de baan op met je Veloci elektrische fiets.

 • Je fiets is verzekerd tegen diefstal
 • Je fiets is gedekt wanneer hij schade oploopt als gevolg van ongeval, vandalisme, overstroming, brand, poging tot diefstal en andere externe oorzaken

Komt u in aanmerking voor een verzekering?

 • Wij verzekeren uw fiets het hele jaar door voor een maximale periode van 5 jaar.
 • Dit is een verzekering die alleen bestemd is voor uw Mediahuis fiets.
 • De verzekering is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar, die officieel in België verblijven.
 • Het is bedoeld voor privégebruik en commerciële doeleinden (bv. koeriers, enz.).

Wat is de diefstalverzekering?

 • Als uw fiets wordt gestolen, vergoeden wij u na aftrek van elke vrijstelling en afschrijving.
 • Wij vergoeden ook de schade als deze het gevolg is van een poging tot diefstal.
 • Tijdens de eerste 36 maanden (3 jaar) van de fiets wordt geen afschrijving toegepast op de berekening van de vergoeding. Vanaf de 37e maand wordt een afschrijving toegepast. Het minimumbedrag van de vergoeding is vastgesteld op 50% van de verzekerde waarde zoals vermeld in de vergoedingstabel van de voorwaarden en de bijzondere voorwaarden.

Wat is de schadeverzekering voor materiële schade?

 • Uw fiets is gedekt tegen schade als gevolg van ongeval, vandalisme, overstroming, brand en andere externe oorzaken.
 • Wij vergoeden de kosten van reparaties na toepassing van elke vrijstelling en afschrijving.
 • Tijdens de eerste 36 maanden (3 jaar) van de fiets wordt geen afschrijving toegepast op de berekening van de vergoeding. Vanaf de 37e maand wordt een afschrijving toegepast. Het minimumbedrag van de vergoeding is vastgesteld op 50% van de verzekerde waarde zoals vermeld in de vergoedingstabel van de voorwaarden en de bijzondere voorwaarden.

Hoe werkt het?

 • Zodra uw fiets wordt afgeleverd wordt uw verzekering geactiveerd. U ontvangt dan een bevestigingsmail met uw bijzondere voorwaarden, algemene voorwaarden en het herroepingsformulier.
 • In geval van diefstal of totaal verlies:
  • Neem hier contact met ons op om een claim in te dienen.
  • U ontvangt een vergoeding via storting die overeenkomt met de totale verzekerde waarde verminderd met de vrijstelling en afschrijving.
 • Als uw fiets moet worden gerepareerd:
  • Neem hier contact met ons op om een claim in te dienen.
  • U wordt gecompenseerd voor reparaties. Hiervoor sturen we u iemand om de reparaties uit te voeren of moet u naar een reparatiewerkplaats als de schade te groot is.
  • Als het niet mogelijk is om uw fiets te repareren, ontvangt u per bankoverschrijving een vergoeding voor de verzekerde waarde, verminderd met de eventuele vrijstelling en afschrijving.

Hoeveel is uw vrijstelling?

 • In geval van diefstal & totaal verlies:
  • U heeft een vrijstelling van 10% van de totale verzekerde waarde toegepast, met een minimum van € 50, - en een maximum van € 200, - per schadegeval.
 • In geval van herstelbare materiële schade:
  • U heeft een Engelse vrijstelling van 10% van de totale verzekerde waarde toegepast, met een minimum van € 50, - en een maximum van € 200, - per schadegeval, dit betekent dat als het bedrag van uw schade hoger is dan de vrijstelling, dan betalen wij vanaf de 1e euro.

In sommige gevallen bent u niet verzekerd. Welke zijn dat (niet-limitatieve lijst)?

 • Als de diefstal van de fiets plaatsvindt wanneer de fiets niet is vergrendeld met het door de fabrikant geleverde antidiefstalslot op het frame of via de app (indien van toepassing).
 • Als de fiets zich in een voor het publiek toegankelijke ruimte bevond, mits deze met een overeengekomen slot door het frame op een vast punt is vastgezet en volgens de bepalingen van de fabrikant is vergrendeld, zoals een frameslot of vergrendeling door middel van een applicatie (indien van toepassing).
 • Als de fiets zich buiten of in een gemeenschappelijke ruimte bevond, mits deze met een overeengekomen slot door het frame op een vast punt is vastgezet en volgens de bepalingen van de fabrikant is vergrendeld, zoals een frameslot of vergrendeling door middel van een applicatie (indien van toepassing).
 • De wielen, banden of elektrische batterij indien los van de fiets gestolen.
 • Als u tijdens het fietsen schade aan een derde toebrengt, is uw burgerlijke aansprakelijkheid niet verzekerd.
 • Voor esthetische schade (bv. krassen of deuken).
 • Schade als gevolg van fraude of misbruik van vertrouwen.
 • Draagbare fietsgerelateerde accessoires (bijv. fietscomputers en/of navigatieapparatuur), die gemakkelijk te verwijderen zijn zonder gebruik te maken van schroevendraaiers of ander regulier gereedschap, zijn in geval van diefstal van de dekking uitgesloten.

Zijn er nog andere regels die ik moet volgen?

 • U bent niet verzekerd als u technische wijzigingen aan de fiets aanbrengt.
 • Alle vaste originele accessoires en extra accessoires die specifiek binnen de verzekerde limiet zijn opgenomen, zijn gedekt voor de oorspronkelijke aankoopprijs (verminderd met de toepasselijke vrijstelling en de afschrijving indien van toepassing), voor zover ze stevig op de fiets zijn gemonteerd.

Waar ben ik verzekerd?

 • De diefstal en materiële schade waarborgen zijn geldig in elk land van de Europese Unie, In het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, in de vorstendommen Andorra en Monaco, in Vaticaanstad, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino en Zwitserland.
 • De bijstand waarborg is geldig in België en 20 km rond de grenzen van België.

Wat zijn mijn verplichtingen?

 • U moet de diefstal van de fiets binnen 24 uur aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten melden.
 • Een kopie van het proces-verbaal zal opgevraagd worden op het moment van de schademelding.
 • U moet elk schadegeval zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 8 dagen - te rekenen vanaf het ogenblik waarop u er kennis van genomen heeft - bij ons aangeven.
 • U moet de originele factuur van uw fiets bewaren.
 • U moet uw fiets op twee manieren vergrendelen:
  • Met het frameslot en/of via de meegeleverde applicatie op de fiets gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant (indien van toepassing).
  • De fiets moet aan het frame vastgelegd worden aan een vast punt (bijv. fietsendrager, paal)met een overeengekomen slot, ofwel [AXA Hiplok, Kryptonite, Linka (met ketting), Master Lock, Texlock, Trelock slot] dat VdS goedgekeurd is volgens klasse A+ of B+, ABUS (veiligheid 10 of hoger), ART (categorie 2 of meer), FUB (categorie 2 wielen of meer) of Sold Secure Silver (of Gold), of Onguard en SRA sloten.

Kan ik mijn contract opzeggen?

 • U kunt het verzekeringscontract kosteloos herroepen binnen 14 kalenderdagen na het afsluiten van het contract of na ontvangst van uw verzekeringsovereenkomst.
 • U kunt uw verzekering op elke jaarlijkse vervaldag opzeggen. Hiervoor moet u Qover ten minste 3 maanden voor de vervaldag van uw contract op de hoogte brengen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.
 • U kunt de verzekering opzeggen indien wij het tarief of de algemene voorwaarden wijzigen.
 • U kunt de verzekeringsovereenkomst opzeggen na een schadegeval. Dit kunt u doen ten laatste 1 maand na de betaling of de weigering van betaling van de schadevergoeding. De verzekeringsovereenkomst eindigt dan 3 maanden na de dag van kennisgeving.

Wanneer en hoe betaal ik?

 • U betaalt de premie jaarlijks.
 • Uw fiets kan tot maximaal 5 jaar worden verzekerd vanaf de eerste aankoop.
 • Uw contract heeft een looptijd van een jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend jaarlijks verlengd.
 • Na vijf jaar zullen we het contract opzeggen. Zodat u nooit te lang betaalt voor deze verzekering en dat deze past bij uw verzekeringsbehoeften.

Hoe dien ik een schade in?

Als u schade wilt melden, kunt u contact opnemen met Qover via dit online formulier.

U kunt Qover van maandag tot vrijdag bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur op 02 588 97 16, of per e-mail: claims@qoverme.com.

Vragen? Wij zijn er om u te helpen.

Document met informatie over de verzekering

Algemene voorwaarden

Privacybeleid voor gegevens

Klacht

Belangenconflicten

Wettelijke vermeldingen

Deze pagina is een samenvatting van uw verzekering, raadpleeg de algemene voorwaarden voor volledige informatie over uw dekking.

 • De verzekering wordt beheerd door QOVER NV een niet-gebonden verzekeringsagent geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA - BELGIË - registratienummer 0650.939.878). Hoofdzetel: Rue Du commerce 31 - 1000 Brussel – België.
 • De diefstal en materiële schade waarborgen worden onderschreven Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij nv, naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven in België onder het codenummer 2925. Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27023707, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.
 • De bijstand waarborg wordt door Europ Assistance N.V., een naamloze vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 451 366 405, en goedgekeurd door de Franse toezichthoudende autoriteit (ACPR 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09, Frankrijk) onder nummer 4021295. Deze verzekering wordt onderschreven door haar Ierse dochtermaatschappij Europ Assistance n.v. Irish branch, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de 4e verdieping 4-8, Eden Quay, Dublin 1, Ierland, D01 N5W8, en die geregistreerd is bij de Ierse Registratiedienst voor Ondernemingen onder nummer 907089, en goedgekeurd is door de Centrale Bank van Ierland (BP 559, New Wapping Street, Dublin 2, Ierland) onder nummer C33673. Het Ierse bijkantoor is actief op grond van de Irish Insurance Code of Conduct (Code of Ethics for Insurance Companies) van de Central Bank of Ireland, die in de Ierse Republiek is geregistreerd onder nummer 907089.
 • De Fietsverzekering is een schadeverzekeringsproduct (tak 3 voor de diefstal en materiële schade waarborg – tak 18 voor de bijstand).
 • Dit verzekeringscontract wordt afgesloten voor een periode van één jaar. Het contract wordt maximaal viermaal stilzwijgend voor een bijkomende periode van één jaar verlengd.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht en wordt beheerst door de verzekeringswet van 04 april 2014.

Heb je even tijd voor een beoordeling?
Door een beoordeling te schrijven help je ons om onze service te verbeteren én help je anderen bij hun beslissing. Het duurt maar 2 minuten, beloofd! Gelieve je eerst aan te melden door op 'Doorgaan' te klikken.

Heb je een vraag over je bestelling?
Neem dan contact op met onze klantendienst, onze medewerkers helpen je graag verder

Klantenbeoordelingen worden gecontroleerd na plaatsing. Bekijk het reglement.

Doorgaan

De "adviesprijs" werd ons door de leverancier meegedeeld als de vrijblijvend voorgestelde verkoopprijs. De oorspronkelijke adviesprijs en het verschil met onze actuele actieprijs worden als informatie vermeld.
Het "verschil" tussen de adviesprijs en onze actieprijs is geen aanduiding van een korting, prijsvermindering of besparing. Alle prijzen op onze website worden vermeld in euro en zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten, en prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.