Omnium-fietsverzekering

v.a. € 75,67/jaar

Kies voor een diefstal- en schadeverzekering en ga steeds gerust de baan op met je Veloci elektrische fiets.

  • Deze verzekering omvat de waarborgen diefstal, schade en bijstand.
  • De verzekering wordt beheerd door QOVER NV een niet-gebonden verzekeringsagent geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA - BELGIË - registratienummer 0650.939.878). Hoofdzetel: Rue Du commerce 31 - 1000 Brussel – België.
  • De diefstal en materiële schade waarborgen worden onderschreven Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij nv, naar Nederlands recht, gerechtigd om Belgische risico’s te verzekeren, verzekeringsmaatschappij ingeschreven in België onder het codenummer 2925. Vennootschapszetel: Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, Nederland – Handelsregisternummer 27023707, onder toezicht van de Nederlandsche Bank.
  • De bijstand waarborg wordt door Europ Assistance N.V., een naamloze vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 451 366 405, en goedgekeurd door de Franse toezichthoudende autoriteit (ACPR 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09, Frankrijk) onder nummer 4021295. Deze verzekering wordt onderschreven door haar Ierse dochtermaatschappij Europ Assistance n.v. Irish branch, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de 4e verdieping 4-8, Eden Quay, Dublin 1, Ierland, D01 N5W8, en die geregistreerd is bij de Ierse Registratiedienst voor Ondernemingen onder nummer 907089, en goedgekeurd is door de Centrale Bank van Ierland (BP 559, New Wapping Street, Dublin 2, Ierland) onder nummer C33673. Het Ierse bijkantoor is actief op grond van de Irish Insurance Code of Conduct (Code of Ethics for Insurance Companies) van de Central Bank of Ireland, die in de Ierse Republiek is geregistreerd onder nummer 907089.
  • De Fietsverzekering is een schadeverzekeringsproduct (tak 3 voor de diefstal en materiële schade waarborg – tak 18 voor de bijstand).
  • Dit verzekeringscontract wordt afgesloten voor een periode van één jaar. Het contract wordt maximaal viermaal stilzwijgend voor een bijkomende periode van één jaar verlengd.
  • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht en wordt beheerst door de verzekeringswet van 04 april 2014.